Poster Bildirileri

Referans No Sunum No Başlık Sunucu
9 PP-01 Rabdomiyolizin Nadir Bir Sebebi: Hipotermi Merve Korkmaz Yılmaz
11 PP-02 Bilateral Renal Pelvisi Dolduran Dev Staghorn Taşları Merve Korkmaz Yılmaz
21 PP-03 Miyokardiyal Enfarktüs ile Prezente Olan İTP Olgusu Edibe Sevde Eker
23 PP-04 İdiyopatik Retroperitoneal Fibrozis Olgusu Merve Korkmaz Yılmaz
24 PP-05 Dental implant sonrası s. aureus bakteriyemisine bağlı tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonu ve perinefrik apse Jale Ayaloğlu
47 PP-06 SARS-COV-2 pnömonisiyle karışan triküspid infektif endokardit olgusu Banu Böyük
50 PP-07 Tedavi Sonrası Nüks Eden Ekstrarenal Wilms Tümörü Olgu Sunumu Begüm Güler Şentürk
62 PP-08 Akut fosfat nefropatisi: olgu sunumu Jale Ayaloğlu
64 PP-09 Superior mezenterik arter darlığı Erhan Ayas
68 PP-10 Malignite ve hiperkalsemi Erhan Ayas
69 PP-11 Piyojenik Karaciğer Apsesi: Olgu Sunumu Ahmet Hüsrev Tekeli
70 PP-12 Morvan sendromu Erhan Ayas
80 PP-13 Şiddetli Hiperkalsemiye Neden Olan Bir Ekstrapulmoner Tüberküloz Olgusu Kayra Somay
85 PP-14 COVİD enfeksiyon sonrası sürekli hemodiyaliz gerektiren ABY olgu sunumu Arzu Cennet Işık
87 PP-15 Graft versus Host Hastalığı Karaciğer Tutulumunda Elstrakorporeal Fotoferez Tedavi Seçeneği Begüm Güler Şentürk
88 PP-16 Tedavi Sonrası Nüks Eden Ekstrarenal Wilms Tümörü Olgu Sunumu Begüm Güler Şentürk
89 PP-17 Tenofovir Disoproksil Fumarat ile Edinsel Fanconi Sendromu ve Nefrojenik Diabetes İnsipidus Görülen Bir Olgu Sunumu Ragıp Fatih Kural
98 PP-18 Acile kas güçsüzlüğü şikayeti ile gelen tip 1 renal tübüler asidoz ve primer Sjögren sendromlu hasta Hüseyin Semiz
106 PP-19 Nefrotik Sendrom İle Presente Lupus Nefriti Mustafa Cem Bülbül
107 PP-20 Dehidratsyon, Hiperkalsemi ve Sarkoidoz Mustafa Cem Bülbül
108 PP-21 Diffüz alveolar hemorajinin nadir bir nedeni: Amiodaron toksisitesi İlyas Kavak
111 PP-22 Testis Tutulumu İle Prezente Rosai Dorfman Olgu Sunumu Ömer Vural Kaya
114 PP-23 İlerleyen yaş, kronik inflamatuar hastalık ve amiloidoz bulmacasında çözüm yolları Aylin Çoşkun
115 PP-24 Multipl Tromboz İle Prezente Olan Tüberküloz Olgusu Murat Günaltılı
117 PP-25 Erişkin multisistemik inflamatuar yanıt sendromu ile prezente olgu sunumu Ahmet Demirel
18 PP-26 Pembrolizumab ilişkili Akut Tubulointerstisyel Nefrit Emine Ayça Nalbantoğlu
10 PP-27 Karın Ağrısı ile Prezente Olan Ekstrapulmoner Tüberküloz Seyda Bilgin
12 PP-28 Passiflora’ya Bağlı Karaciğer Hasarı: Bir Olgu Sunumu Gizem Pınar Şirin
16 PP-29 Gebelik Kayıplarıyla Prezente Olan Protein Kaybettiren Enteropati: Çölyak Hastalığı? Seyda Bilgin
17 PP-30 Lityum intoksikasyonu sonucu gelişen aritmi, poliüri ve tirotoksikoz Rahman Köseoğlu
20 PP-31 Covid-19 tedavisi sonrasında nörolojik komplikasyonlar ile seyreden bir vaka Rahman Köseoğlu
26 PP-32 İbandronik Asite Bağlı Çene Osteonekrozu Merve Korkmaz Yılmaz
33 PP-33 Hipotiroidi ayırıcı tanısında kraniofarenjioma Erhan Ayas
39 PP-34 Castleman Hastalığı'nın Nadir Bir Formu: TAFRO Sendromu Alper Akın
42 PP-35 Hepatosplenomegali ile prezente olan Sarkoidoz Banu Böyük
43 PP-36 Nadir görülen hiperkalsemi nedeni: Hiperkalsemik tip ovaryan küçük hücreli karsinom Banu Böyük
73 PP-37 İnsidental Saptanan Metastatik Duodenal Nöroendokrin Tumor Rabia Hacer Hocaoğlu
78 PP-38 Ülseratif kolit hastasında mesalamin ilişkili trombositopeni: vaka sunumu İskender Ekinci
79 PP-39 Obezitesi olan hastalarda metabolik sendrom, visseral adipozite indeksi ve lipid birikim ürünü indeksi ilişkisinin değerlendirilmesi Feray Akbaş
100 PP-40 Psödohipoparatiroidi Tip1A: Olgu Sunumu Ayşenur Miray Yarlıoğlu
102 PP-41 Litik lezyonlar ile tanı alan primer hiperparatiroidzm olgu sunumu Arzu Cennet Işık
 Kongreye Kalan
 Duyurular
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  11 Mart 2021
 • Kongre Bitiş Tarihi
  14 Mart 2021
 • Kongre Yeri
  www.dijitalkongre.com
 • Bildiri Son Gönderim Tarihi
  31 Ocak 2021
 Düzenleyenler