Bilimsel Program
11 Mart 2021 Perşembe
Salon A
16:45 - 17:00 Açılış Konuşmaları
17:00 - 17:50 İnteraktif Oturum - 1
Ortogeriatri
Konuşmacılar: Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat Öztürk, Nezahat Müge Çatıkkaş
17:50 - 18:00 Ara
18:00 - 18:50 Uydu Sempozyumu
18:50 - 19:00 Ara
19:00 - 19:50 İnteraktif Oturum - 2
Kontrast nefropatisi
Konuşmacı: Halil Yazıcı
19:50 - 20:00 Ara
20:00 - 20:50 Uydu Sempozyumu
Hipertansiyon Tedavisinde Birlikte Daha Güçlü
Konuşmacılar: Kerim Güler, Tufan Tükek
20:50 - 21:00 Ara
21:00 - 21:50 İnteraktif Oturum - 3
Vaka ortada kalmasın: Erişkinde İmmün Yetersizlik


12 Mart 2021 Cuma
Salon A
17:00 - 17:50 İnteraktif oturum 4
Olgularla trombositopeni
Konuşmacılar: Mustafa Nuri Yenerel, İpek Yönal Hindilerden
17:50 - 18:00 Ara
18:00 - 18:50 Uydu Sempozyumu
Empagliflozin/Metformin fiks doz kombinasyonu ile T2DM tedavisinde yeni başlangıçlar: Erken kombinasyonla gelen çoklu fayda
Konuşmacılar: Kubilay Karşıdağ, Tufan Tükek, Ayşe Kubat Üzüm
18:50 - 19:00 Ara
19:00 - 19:50 İnteraktif oturum 5
Yuvarlak Masa-Multidisipliner Değerlendirme
Hepatik Venöz Çıkış Obstrüksiyonları;
Budd-Chiari sendromu ve Konstriktif Perikardit Vaka Tartışmaları
Moderatör: Sabahattin Kaymakoğlu
Tartışmacılar: Sabahattin Umman, Mustafa Yenerel, Bahar Artım Esen
19:50 - 20:00 Ara
20:00 - 20:50 Uydu Sempozyumu
20:50 - 21:00 Ara
21:00 - 21:50 İnteraktif Oturum - 6
Osteoporozun güncel tanı ve tedavisi
Moderatörler: Refik Tanakol, Ferihan Aral
Konuşmacılar: Ayşe Kubat Üzüm, Hülya Hacışahinoğulları


13 Mart 2021 Cumartesi
*Uzmanına Danış Oturumları zoom üzerinde yapılacaktır.
09:00 - 10:00
Salon 1
Uzmanına Danış Oturumları-1
Yaşlıda diyabet
Konuşmacı: Mehmet Akif Karan
09:00 - 10:00
Salon 2
Uzmanına Danış Oturumları-2
Onkonefroloji
Konuşmacı: Özgür Akın Oto
09:00 - 10:00
Salon 3
Uzmanına Danış Oturumları-3
Ürik asit ve böbrek
Konuşmacı: Ayşe Serra Artan
09:00 - 10:00
Salon 4
Uzmanına Danış Oturumları-4
Bağışıklık yetersizliği kimde hangi bulgularla; hematolojinin yeri
Konuşmacı: Sevgi Kalayoğlu Beşışık
09:00 - 10:00
Salon 5
Uzmanına Danış Oturumları-5
Asitli Hastanın Yönetimi
Konuşmacı: Sabahattin Kaymakoğlu
09:00 - 10:00
Salon 6
Uzmanına Danış Oturumları-6
IgG4 İlişkili Hastalık
Konuşmacı: Murat İnanç
09:00 - 10:00
Salon 7
Uzmanına Danış Oturumları-7
Kalp yetersizliği: Güncel tedavi
Konuşmacılar: Ahmet Kaya Bilge, Samim Emet


13 Mart 2021 Cumartesi
Salon A
10:00 - 10:50 İnteraktif Oturum - 7
Anjiyoödem: tanı, seyir, tedavi
Konuşmacılar: Aslı Akkor, Semra Demir
10:50 - 11:00 Ara
11:00 - 11:50 Uydu Sempozyumu
11:50 - 12:00 Ara
12:00 - 12:50 İnteraktif oturum 8
Klinik pratiğimizde diyabetik bireylerde karşılaşılan özel durumlara nasıl yaklaşmalıyız?
Moderatörler: M. Temel Yılmaz, Nevin Dinççağ
Konuşmacılar: İlhan Satman, Nurdan Gül
12:50 - 14:00 Öğle Arası
14:00 - 14:50 Uydu Sempozyumu
2 Metabolik Kavram: Hipertansiyon ve Hiperürisemi
Moderatör: Tufan Tükek
Hipertansiyon
Konuşmacı: Tevfik Ecder
Hiperürisemi
Konuşmacı: Halil Yazıcı
14:50 - 15:00 Ara
15:00 - 15:50 İnteraktif Oturum - 9
Sarılık / Kolestazlı Hastaya Yaklaşım: Neler Değişti?
Moderatör: Aslı Örmeci
i. Hepatokanaliküler Kolestazlı Hastaya Yaklaşım
Konuşmacı: Kadir Demir
ii. Makroskopik Safra Yolu Hastalıklarına Yaklaşım
Konuşmacı: Filiz Akyüz
iii. Mikroskopik Safra Yolu Hastalıklarına Yaklaşım
Konuşmacı: Aslı Örmeci
15:50 - 16:00 Ara
16:00 - 16:50 Uydu Sempozyumu
Diyabetik Nöropati
Moderatör: Kerim Güler
Konuşmacı: Tufan Tükek
16:50 - 17:00 Ara
17:00 -17:50 İnteraktif Oturum - 10
Hipertansif aciller
Konuşmacılar: Tufan Tükek, Kerim Güler
17:50 - 18:00 Ara
18:00 - 18:50 İnteraktif Oturum - 11
Bel ağrısı: Klinik, görüntüleme ve tedavi
Konuşmacılar: Yasemin Şahinkaya, Ahmet Gül
18:50 - 19:00 Ara
19:00 - 20:00 Uydu Sempozyumu
20:00 - 20:15 Ara
20:15 - 21:30 Mini Sempozyum - Erişkinde Aşılama


14 Mart 2021 Pazar
*Uzmanına Danış Oturumları zoom üzerinde yapılacaktır.
09:00 - 10:00
Salon 1
Uzmanına Danış Oturumları-8
Olgular eşliğinde karaciğer hastalıklarına yaklaşım
Konuşmacı:
Fatih Beşışık
09:00 - 10:00
Salon 2
Uzmanına Danış Oturumları-9
Erişkin hastada immün yetmezlik ne zaman düşünelim? Sık enfeksiyon öyküsü yeterli mi?
Konuşmacılar: Aslı Akkor, Semra Demir
09:00 - 10:00
Salon 3
Uzmanına Danış Oturumları-10
Tiroid nodülüne klinik yaklaşım
Konuşmacı: Gülşah Yenidünya Yalın
09:00 - 10:00
Salon 4
Uzmanına Danış Oturumları-11
D vitamini replasman tedavisinin eğrileri, doğruları
Konuşmacı: Özlem Soyluk Biricik
09:00 - 10:00
Salon 5
Uzmanına Danış Oturumları-12
Kime, ne zaman, hangi oral antidiyabetik
Konuşmacı: Kubilay Karşıdağ
09:00 - 10:00
Salon 6
Uzmanına Danış Oturumları-13
Endoskopik biyopsilerde patolog ne söyler, klinisyen nasıl takip eder?
Barrett özofagusu, intestinal metaplazi, kolon polipleri
Konuşmacı: Bilger Çavuş
09:00 - 10:00
Salon 7
Uzmanına Danış Oturumları-14
Pansitopeniye yaklaşım
Konuşmacı: Meliha Nalçacı


14 Mart 2021 Pazar
Salon A
10:00 - 10:50 İnteraktif oturum 12
Oral Aftlardan Behçet Hastalığına Tanı ve Ayırıcı Tanı
Konuşmacı: Ahmet Gül
10:50 - 11:00 Ara
11:00 - 12:30 İnteraktif oturum 13
Pandeminin birinci yılında COVID-19: Öğrendiklerimiz, öğrenmek istediklerimiz
12:30 - 12:40 Ara
12:40 - 13:40 Uydu Sempozyumu
13:50 - 15:20 Nadir Hastalıklar
Gaucher Hastalığı
Konuşmacı: Nurdan Gül
Fabry Hastalığı
Konuşmacı: Alaattin Yıldız
FMF dışı oto-inflamatuar hastalıklar
15:20 - 15:30 Ara
15:30 - 17:30 Acil Dahiliye Pratiği
i. Diyabetik ketoasidoz
Konuşmacı: Ayşe Kubat Üzüm
ii.  Hepatorenal sendrom
Konuşmacı: Halil Yazıcı
iii. Akut Koroner sendromlar
Konuşmacı: Hasan Kudat
iv. Pulmoner emboli
Konuşmacı: Mustafa Erelel
17:30 - 17:40 Kapanış Konuşmaları
 Kongreye Kalan
 Duyurular
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  11 Mart 2021
 • Kongre Bitiş Tarihi
  14 Mart 2021
 • Kongre Yeri
  www.dijitalkongre.com
 • Bildiri Son Gönderim Tarihi
  31 Ocak 2021
 Düzenleyenler