Bilimsel Program
12 Mart 2020, Perşembe
13.15-13.30 Açılış
13.30-15.00 Tedavi Kursu

“Hangi ilacı kime, nasıl, ne zaman, ne kadar verelim? – Akılcı ilaç kullanımı”

Beta-bloker tedavi
( Ahmet Kaya Bilge)

Heparin tedavisi
( Mustafa Yenerel)

Kalp yetersizliğinde yeni ilaçlar (levasimendan, sakabutril, SGLT-2İ)
(Mustafa Özcan)
15.00-15.30 Kahve Molası
15.30-17.00 Bronkodilatör tedavi
( Mustafa Erelel)

PPI tedavisi
( Filiz Akyüz)

Dahili hastalıklar ve antidepresan ilaçlar
( Işın Baral Kulaksızoğlu)
17.00-17.30 Kahve Molası
17.30-18.15 Uydu Sempozyumu - 1
18.15-19.00 İnteraktif Oturum 1

Yaşlıda ağrı yönetimi: Tanı ve tedavi
( Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat Öztürk, Müge Çatıkkaş, Serdar Özkök )
19.00-21.00 Akşam Yemeği
21.00-22.00 Paramedikal Konferans


13 Mart 2020, Cuma
08.30-09.30 İnteraktif oturum 2

Diyabet tanı, takip ve tedavisinde vakalarla zorluklar ve sorunlar
Oturum başkanları: İlhan Satman, Nevin Dinççağ
Konuşmacılar: İlhan Satman, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Gülşah Yenidünya Yalın
09.30-10.30 İnteraktif oturum 3

Ne zaman vaskülit düşünelim, kimi sevk edelim?
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 Uydu Sempozyumu - 2
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.00 İnteraktif oturum 4

Kronik böbrek yetersizliğinin konservatif tedavisi: diyalizi nasıl geciktirelim?
( Mehmet Şükrü Sever,Halil Yazıcı )
14.00-15.00 İnteraktif oturum 5

Özel durumlarda anemi
 • Gebelikte anemiye yaklaşım (İpek Yönal Hindilerden)
 • Yaşlılarda anemi yönetimi (Meliha Nalçacı)
 • Kronik hastalık anemisine yaklaşım(Mustafa Yenerel)
15.00-15.30 Kahve Molası
15.30-16.30 Uydu Sempozyumu - 3
16.30-18.00 Interaktif oturum 6

Yuvarlak Masa I; Multidisipliner Değerlendirme
Poliklinikte Transplant Hastası Var.
( Moderatör: Sabahattin Kaymakoğlu )

 • Kemik iliği transplantlı
  ( Sevgi Kalayoğlu Beşışık )
 • Böbrek Transplantlı
  ( Aydın Türkmen )
 • Karaciğer Transplantllı
  ( Sabahattin Kaymakoğlu )
18.00-19.00 Uzmanına Danış Oturumları

Tiroid nodüllerine güncel yaklaşım
( Ferihan Aral )

Diyabetik polinöropati: Tanı ve tedavi
( Tufan Tükek, Kerim Güler )

Oral antidiyabetik tedavisindeki değişiklikler. Kılavuzlar değiştirildi mi?
( Kubilay Karşıdağ )

Demir eksikliği anemisi: Nerede yanlış yapıyoruz?
( Kerim Güler, Mustafa Yenerel )

Asit-baz bozuklukları
( Tevfik Ecder )

Yaşlıda uykusuzluk
( Mehmet Akif Karan, Duygu Erbaş Saçar )
19.30 Akşam Yemeği


14 Mart 2020, Cumartesi
08.30-09.30 İnteraktif oturum 7

Gebelik ve gastrointestinal sistem
( Kadir Demir, Sabahattin Kaymakoğlu, Aslı Çiftçibaşı Örmeci )
09.30-10.30 İnteraktif oturum 8

Hasta ortada kalmasın; multidisipliner yaklaşımlı olgu tartışması
( Tufan Tükek )
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 Uydu Sempozyumu - 4
12.00-13.00 Öğle Yemeği + Poster Tartışması
13.00-14.00 İnteraktif oturum 9

Cushing sendromunda vakalarla farklı etyolojilere yaklaşım
Oturum başkanları: Refik Tanakol, Ferihan Aral
Konuşmacılar: Ayşe Kubat Üzüm, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Nurdan Gül
14.00-15.00 İnteraktif oturum 10

Acilde sık kullanılan laboratuvar tetkikleri (Pro-BNP, D-Dimer, prokalsitonin)
( Kerim Güler, Tufan Tükek, Seyit Mehmet Kayacan, Vakur Akkaya )
15.00-15.30 Kahve Molası
15.30-16.30 Uydu Sempozyumu - 5
16.30-17.30 İnteraktif oturum 11

Üç güncel konu
 • Besin allerjisi
  ( Suna Büyüköztürk )
 • İntestinal flora ve probiyotikler
  ( Kadir Demir )
 • Bariyatrik cerrahi
  ( Fulya Çalıkoğlu )
17.30-18.30 Uzmanına Danış Oturumları

İnsülin gereksinimi duyan tip 2 diyabetlide güncel tedavi yaklaşımı: Yeni görüşler
( M. Temel Yılmaz )

Gebelik ve tiroid
( Ayşe Kubat Üzüm )

Karaciğer sirozu komplikasyonlarının takip ve tedavisi
( Fatih Beşışık )

Protein elektroforezi ne zaman istemeliyim; olgumda plazma hücre hastalığı mı var?
( Sevgi Kalayoğlu Beşışık )

Üst gastrointestinal sistem kanaması
( Seyit Mehmet Kayacan, Bilger Çavuş )

Yaşlıda üriner enkontinans: Dahiliyeci ne bilmeli?
( Gülistan Bahat Öztürk )
19.30 Akşam Yemeği


15 Mart 2020, Pazar
09.00-10.00 İnteraktif oturum 12

Ateşli hastaya yaklaşım: Enfeksiyon mu? Değil mi?
Moderatör: Cemil Taşçıoğlu
Konuşmacılar: Mustafa Oral Öncül, Sezai Vatansever, Timur Selçuk Akpınar
10.00-10.30 Kahve Molası
10.30-11.30 İnteraktif oturum 13

Kronik nefes darlığına yaklaşım: kardiyak/non-kardiyak?
( Mustafa Özcan, Mustafa Erelel )
11.30-12.00 Aşkın moleküler genetiği
( Şükrü Öztürk )
12.00-12.45 Kapanış
 Kongreye Kalan
 Duyurular
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  12 Mart 2020
 • Kongre Bitiş Tarihi
  15 Mart 2020
 • Kongre Yeri
  Sapanca, Sakarya
 • Kongre Oteli
  NG Sapanca Otel
 Düzenleyenler